Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Den Haag

Geschiedenis

Het St. Janscollege in het verleden heden en... toekomst

Een inrichting voor Middelbaar Onderwijs is een kleine besloten gemeenschap gevormd door leraren en leerlingen met het uitgesproken doel de laatsten in de gelegenheid te stellen degelijke burgers van de maatschappij te worden. Het spreekt vanzelf, dat dit doel niet kan worden bereikt dan met gedegen medewerking der respectievelijke ouders, omdat op ieder van beide, ouders en school, een gedeelte der  opvoedende taak berust. In onze tijd van grote godsdienstige en morele verwarring streeft een zodanige katholieke inrichting van onderwijs er bovendien naar de leerlingen voor hun verdere leven een stevige godsdienstige overtuiging mee te geven, die zij naar alle richtingen in de samenleving kunnen uitdragen.

Lees meer...

 

 

 

St. Jansklooster

Treublaan 2
2555 HH Den Haag

Geschiedenis van St.Janscollege: Lees bij middelbare scholen. >>

 

Bewoners

In december 2017 en in januari 2018 zijn de laatste bewoners van het Sint Janklooster vertrokken.

 

 

 

 

Terug naar boven