Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Heverlee.

 

Maandag 5 oktober 1981 zijn Pater Provinciaal, de Provinciaal Econoom en de Rector van Leuven, met een hart boordevol verwachtingen, naar het gerechtshof van Leuven getogen om er deel te nemen aan een publieke verkoop van een huis aan de Leopold III laan te Heverlee. Ze hadden af te rekenen met nog twee geïnteresseerden, maar al vlug bleven zij alleen overeind en met een hart vervuld van diepe vreugde keerden ze huiswaarts want het huis werd hun toegewezen.

Toen werd de vraag gesteld : wat gaat die nieuwe communiteit te Heverlee doen ? Antwoord : de communiteit zal een thuis zijn voor jongeren en ouderen, die zich geroepen voelen tot het religieuze leven. Roepingenpastoraal werd de voornaamste opdracht, ook zal de communiteit onderzoeken in hoeverre ze zich kan inzetten in de pastorale taken in de omliggende parochies. Het zou een werk van lange adem worden. Drie confraters werden bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

Kardinaal Danneels gaf zijn officiële toestemming en op 20 maart 1982 ging de communiteit van start. Maar al vlug ondervonden zij dat ze een zeer zware last op hun schouders genomen hadden, ja zelfs te hoog gemikt hadden. Na goed twee jaar werd reeds de vraag gesteld : kunnen we zo verder ? Op 3 juli 1985 besliste het provinciaal bestuur het project op te geven en de confraters van de communiteit kregen een andere benoeming. Voorlopig werd het huis Heverlee een filiaalhuis van Leuven. Intussen werden er enkele veranderingen aangebracht om de communiteit van Leuven er te laten wonen, want dat huis, veel te groot en financieel niet rendabel stond te koop.

Deze verkoop ging door op 19 december 1986. Het huis werd volledig gesloopt en op dezelfde plaats staat nu het hoofdkantoor van de Cera bank. Vanaf december 1986 bood Heverlee onderdak aan de communiteit van Leuven. Dit bleef zo tot einde 1991. Toen werd de vraag gesteld : Wat met het huis Heverlee ?

Op 13 juli 1992 besliste het provinciaal bestuur het provincialaat van Antwerpen over te brengen naar Heverlee nadat de nodige aanpassingen zouden uitgevoerd zijn. Op 21 december 1992 nam Pater Provinciaal er zijn intrek, voortaan was Heverlee provincialaat en tevens provinciaal economaat.

Op 1 januari 2006 werd de Vlaamse Provincie opgenomen in de Confederatie Vlaanderen-Nederland.
Sinsdien is het huis van Heverlee de officiële verblijfplaats van de vice-provinciaal van de Confederatie.
Het provinciaal economaat blijft er zijn vaste stek behouden. in 2010 werd overgegaan tot verkoop en mei 2010 is het verkocht.

 

Terug naar boven