Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

 Ons Huis in Antwerpen   (1943 - 1998)Ons Huis in Antwerpen   (1943 - 1998)Ons Huis in Antwerpen   (1943 - 1998)

Oktober 1998 besliste het Generaal Bestuur, op aanvraag van het bestuur van de Vlaamse provincie, de religieuze communiteit van de Prinsesstraat te Antwerpen op te heffen met ingang van 31 december 1998. Mei 1999 werd het huis verkocht aan particulieren.
Hoe was het zover gekomen? Een stukje geschiedenis.

De toenmalige Belgo-Luxemburgse provincie kocht het huis in 1943.

De inwonende religieuzen waren al snel geëngageerd in allerlei pastorale activiteiten : in het “Apostolatus Maris”, bij “Het Werk der Daklozen” als directeur en/of aalmoezenier, in het onderwijs, de predikatie, de parochie van Sint-Jacob. In de Prinsesstraat was ook de zetel gevestigd van het Apostolaat van Eerherstel.

Vanaf 1955 werd het huis de zetel van de pas opgerichte Vlaamse vice-provincie. Het provincialaat zou er gevestigd blijven tot het in 1992 overgebracht werd naar het huis te Heverlee. Ook het provinciaal economaat vond er zijn stek.

Daar het huis in de buurt van het gezellige centrum van Antwerpen lag, kwamen er heel wat bezoekers over de vloer. Ook vele missionarissen die zich lieten verzorgen in het Tropisch Instituut.

Toen het in de negentigerjaren steeds problematischer werd om het huis voldoende te bevolken, werd ten slotte met pijn in het hart besloten het op te heffen.

 

Terug naar boven