Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Bij gelegenheid van het feit dan pater Dehon honderdvijfenzeventig jaar geleden geboren is, heeft onze pater generaal een brief geschreven, die u als special bij deze aflevering van Mededelingen SCJ ontvangt. Hij geeft daarin enkele belangrijke aspecten aan van het charisma van onze stichter en probeert diens gedachtegoed voor onze tijd te vertalen. Daarmee kunnen wij ons voordeel doen om op eigentijdse wijze te verwoorden wat ons als scj-ers eigen is. Of is het beter, om aan de wens van ons Rome tegemoet te komen , te zeggen ‘ons als Dehonianen ‘?

Ik wil u de brief van harte aanbevelen. Ze kan dienen ter voorbereiding op Pasen.

Van mijn kant wens ik u en uw dierbaren: Zalig Pasen,

Koos de Rooij scj

WilbertBekedam

De 40e vergadering was een wat gemankeerde vergadering: Wim Halters, Wim Antens en Leo van Bussel waren allen geveld door de griep. Derhalve werd hun, belangrijke, inbreng gemist en zijn er niet veel besluiten genomen.

Natuurlijk hebben we wel góed vergaderd. Met name de ontwikkeling rondom de communiteit van Asten is uitgebreid besproken. De kamers in Teteringen, Zuiderhout, zijn door onze medebroeders bekeken en goedgekeurd. Tevens is het bestuur aan het kijken of er een aparte communiteitsruimte voor onze medebroeders kan komen in Zuiderhout: er zit schot in de zaak en een positieve uitkomst wordt verwacht.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven