Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

 

Op 30 mei 2018 is in ons Heilig Hartklooster te Asten het derde confederale kapittel gehouden van de Vlaamse en Nederlandse provincie.

Vanwege de benoeming tot bisschop van het diocees Hildesheim van Pater Heiner Wilmer, zijn zowel het Generale als ons kapittel vervroegd, omdat nieuwe verkiezingen nodig zijn.

Anders zou ons kapittel eerst in 2020 hebben plaats gevonden.

Gestart werd met een gebed in de kloosterkapel, waarna een ieder op zijn best werd vastgelegd op de gevoelige plaat (zie onderstaand resultaat).

Tijdens de vergadering werden de protocollaire zaken besproken omtrent het reglement en over het stemmen.

Vervolgens kwam het programma aan de orde voor de komende zes jaar.

De kapitulanten werden uitgenodigd om aandachtspunten aan te dragen voor het generaal bestuur voor het komende sexennium.

Daarna werden de resoluties besproken. Daartoe zijn die van 2014 grotendeels overgenomen met enkele aanpassingen aan de actuele situatie.

Tenslotte mochten de deelnemers hun stem uitbrengen voor de afgevaardigden voor het generaal kapittel.

Overste Pater Koos de Rooij gaat sowieso al, maar daarnaast mag onze entiteit nog twee mensen kiezen die hem vergezellen.

Gekozen zijn Pater Wilbert Bekedam en Pater Jan Aarts. Plaatsvervangers voor hen zijn Pater Wim Halters en Pater Jan Croimans.

Dat er voortvarend te werk is gegaan, blijkt wel uit het feit dat we al voor het middageten de vergadering konden afsluiten.

 

Kapittel 2018

 

 

Op 8 september 2017 is Mexico getroffen door een aardbeving in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. De beving had een sterkte van 8,1 op de schaal van Richter en was daarmee de sterkste sinds de verwoestende aardbeving in 1985.MexicoLandkaartAardbeving Sindsdien hebben er meerdere sterke bevingen plaats gevonden. Onze Pater Frans van der Hoff woont in Ixtepec, gelegen in het rampgebied, en heeft zwaar te kampen gehad van het natuurgeweld. Zijn huis is zwaar gehavend, maar ook het hele gebied is zwaar beschadigd. Huizen en infrastructuur hebben te lijden gehad onder de aardbevingen. Via Frans en UCIRI (verenigde koffieboeren) kan hulp geboden worden om noodhulp en wederopbouw mogelijk te maken. Daartoe zijn al initiatieven gestart en vanzelfsprekend laat onze provincie zich ook niet onbetuigd.

HuisFransMexicoMocht u in de gelegenheid zijn een steentje bij te dragen, dan nodigen wij u daartoe van harte uit. Uw bijdrage is welkom op IBAN nummer NL73 ABNA 0421 5769 60 ten name van Nederlandse Provincie Priesters Heilig Hart van Jezus onder vermelding van “aardbeving Mexico”. Dank u wel.

Terug naar boven