Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

LA VIDA (door Frans van der Hoff)

Het leven van iedereen ontwikkelt zich voor een groot deel via ervaringen en lering, verkregen in gebeurtenissen, middels contacten met familie, vrienden, in de scholing zowel formele als informele

Soms gaat dat met een bijzondere gebeurtenis zoals Alain Badiou dat uitlegde.

( el ser y el acontecimiento, Manantial, Buenos Aires, 2003 )

Ik ga over zo’n gebeurtenis vertellen, waardoor ik veranderd ben en waardoor ik iets ontdekte wat men ‘waarheid’ kan noemen.

Ik ben op een zekere dag meegegaan naar een dorp in de bergen om er deel te nemen aan een vergadering van indianen, de oorspronkelijke bewoners van Mexico, kleine koffie boeren.

SchellensenFalke

 

Pater Herman Falke maakt beelden over bijbelse verhalen. Zij waren voor Pater Piet Schellens aanleiding om de betekenis ervan uit te leggen. U  treft hier een selectie aan van de vruchten van hun samenwerking: Regelmatig treft u hier nieuwe verhalen aan.

 

 

 

DE PREEK

GODS HANDLANGERS, DE ENGELEN

DE KERN VAN HET EVANGELIE

MARIA, BEELD VAN DE KERK

PINKSTEREN, HET FEEST VAN DE GOEDE GEEST 

DE ONGELOVIGE THOMAS

DE PAASWAKE

PASEN BEGINT MET VROUWEN

GOEDE VRIJDAG

PETRUS, DE WANKELE ROTS

JEZUS VOOR PILATUS 

 

Terug naar boven